شماره حساب

 • شماره حساب

   

  نام بانک

  شماره کارت

  شبا

  شماره حساب

  نام صاحب حساب

   

   

   

  بانک ملت

   

  6104337988983175

   

  IR880120020000004890289957

  4890289957

  افسانه چناری

   

   

   

   

  نکته مهم:

  بعد از واریز پول حتما این موارد از طریق فرم تماس با ما یا ایمیل ارسال شود

  1- نام

  2- نام خانوادگی

  3- شماره موبایل

  4- ایمیل

  5- مقدار مبلغ واریز شده

  6- شناسه پرداخت

  7- تاریخ و ساعت پرداخت

  8- شماره کارت یا شماره حساب شما

  9- تصویری از فیش واریزی