آموزش ترفند های مخفی یاهو

  • حذف کامل ID و ایمیل در یاهو

    گاهی به واسطه ساخت یک اکانت جدید در یاهو یا به هر دلیل دیگر ممکن است دوست داشته باشید اکانت خود شامل ID و ایمیل خود را در یاهو پاک کنید. یاهو این امکان را به شکلی مخفی برای شما فراهم کرده است.
     
    حذف کامل ID و ایمیل در یاهو