قفل

  • با یک کلیک دسکتاپ خود را قفل کنید + آموزش

    اگر نگران اين هستيد كه هنگامي كه رايانه شما روشن است و آن را چند دقيقه ترک مي كنيد شخص ديگري از رايانه شما استفاده كند حتما این آموزش را تا آخر دنبال کنید و با یک کلیک دسکتاپ خود را قفل کنید.

    با یک کلیک دسکتاپ خود را قفل کنید + آموزش