کی لاگر

  • سرقت کلیدهای رایانه چطور رخ می دهد؟

    نرم افزارهایی که از آن ها به عنوان Keylogger یاد می شود می توانند کلید های زده شده روی صفحه کلید را ذخیره کرده و برای یک مقصد که از پیش تعیین شده ارسال کنند.

    سرقت کلیدهای رایانه چطور رخ می دهد؟