راهنماي نصب

  • چگونه ویندوز 8 را بدون پاک کردن ویندوز 7 نصب کنیم؟

    ويندوز عامل جديد مايکروسافت توانسته در مدت کوتاهي جايگاهي خوبي را به دست بياورد و همچنين سود زيادي را براي اين شرکت فراهم کند.
    اما نمي توان به طور کلي ويندوز 7 را فراموش کرد و تنها از ويندوز 8 استفاده کرد چرا که ويندوز 7 هم داراي مزايايي ايست که آنها را نمي توان در ويندوز 8 پيدا کرد.

    چگونه ویندوز 8 را بدون پاک کردن ویندوز 7 نصب کنیم؟